Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

Podi Dugopolje – plan nabave za 2016.

Na temelju članka 20.stavka 1. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13,143/13), te sukladno odredbama o zastupanju u…

Podi Dugopolje – registar ugovora o javnoj nabavi 2015.

Na temelju članka 20.stavka 1. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13,143/13), te sukladno odredbama…

PLAN NABAVE OPCINE DUGOPOLJE ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje …