Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
20.03.2017.

Ustroj

IME I PREZIME FUNKCIJA STRANKA
Perica Bosančić, mag.ing.el. Općinski načelnik HDZ
Alen Smodlaka Predsjednik općinskog vijeća HDZ
Mladen Vukasović Potpredsjednik općinskog vijeća HDZ
Mirko Dodoja Potpredsjednik općinskog vijeća SDP
Joško Čelan dipl. ing. grad. Općinski vijećnik HDZ
Ivona Balić, struč.spec.oec Općinska vijećnica HDZ
Frane Božinović Općinski vijećnik HDZ
Tomislav Balić, dipl. oec. Općinski vijećnik HDZ
Ante Vuković, mag.ing.el. Općinski vijećnik HDZ
Dinko Ramljak Općinski vijećnik HDZ
Tomislav Radina, mag. teologije Općinski vijećnik HDZ
Željana Radan, mag. educ. Općinska vijećnica HDZ
Marko Radošević Općinski vijećnik HDZ
Ivica Radošević Općinski vijećnik Nezavisni
Jedinstveni upravni odjel:
Gorita Tadić, mag. oec. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 668 285
Miranda Caktaš, dipl. iur. Viši savjetnik za pravne poslove  668 283
Branimir Bosančić, mag. iur. Viši stručni suradnik za pravne poslove  668 295
Antonia Radica, dipl. ing. građ. Viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo i komunalne poslove.  668 286
Dean Caktaš Komunalni redar 668 291
Marija Čipčić, mag. oec. Viši savjetnik za proračun i financije  668 289
Silvija Badrov, mag. oec. Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije  668 294
Josip Balić, mag. oec. Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije 668 294
Danijela Puović Administrativna referentica  668 280

Skip to content