Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
17.03.2021.

Reciklažno dvorište

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak – petak
08:00 – 15:00

KONTAKT:

021 712 220 ili 099 489 1130
komunalno@podi.dugopolje.hr
Ulica Put Bana 20,
Dugopolje, Bani – Sjever

ŠTO JE RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada kao što su papir i karton, plastične, metalne i staklene ambalaže, folije, elektronički otpad, baterije, lijekovi, otpadne gume…

SVRHA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 • smanjenje količine otpada u prirodi
 • sprječavanje nastajanja divljih odlagališta
 • smanjenje naknade za odvoz smeća

KATEGORIJE OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

 • Otpadni papir i karton
 • Otpadni metal i metalna ambalaža
 • Otpadno staklo i staklena ambalaža
 • Otpadna plastika i plastična ambalaža
 • Otpadni tekstil i odjeća
 • Krupni (glomazni) otpad
 • Jestiva ulja i masti
 • Boje (tiskarske boje, ljepila, smole)
 • Pesticidi
 • Deterdženti
 • Lijekovi
 • Baterije i akumulatori
 • Električna i elektronička oprema
 • Građevinski otpad iz kućanstva (max 200 kg u 6 mjeseci)
 • Otpadni toneri
 • Otpadne gume

Stanovnici Općine Dugopolje mogu donijeti pravilno odvojen otpad iz kućanstva u reciklažno dvorište u poduzetničkoj zoni Bani te ga predati bez naknade. Za investiciju vrijednu 5,7 milijuna kuna povučena su bespovratna sredstva iz Europske unije u iznosu od 3,6 milijuna kuna.

Korištenjem reciklažnog dvorišta povećat će se stopa odvo- jeno prikupljenog komunalnog otpada, omogućiti korištenje vrijednih svojstva otpada, sačuvati prirodni resursi, te smanjiti količina otpada na odlagalištu.

PRILIKOM DONOŠENJA OTPADA OBAVEZNO PREDOČITI OSOBNU ISKAZNICU TE ZADNJI PLAĆENI RAČUN KOMUNALNE NAKNADE!
Usluga je potpuno besplatna!

Perica Bosančić, načelnik

“Odgovornim postupanjem sa
otpadom, njegovim pravilnim odvajanjem i odvozom u reciklažno dvorište pomažemo očuvanju prirode i okoliša te štedimo novac i sirovine.”

GDJE SE NALAZIMO


Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.


Skip to content