Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
12.11.2018.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA DUGOPOLJE

Naručitelj, Općina Dugopolje, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje“.  Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana  12. studenog 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi i projektnu dokumentaciju s troškovnikom.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 7 (sedam) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem modula Prethodno savjetovanje Elektroničkog oglasnika javne nabave.
Po isteku roka od 7 (sedam) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu