Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Obavijesti

17.03.2020.

Obavijest za putnike o privremenom voznom redu

OBAVIJEST ZA PUTNIKE Zbog novonastale situacije u Republici Hrvatskoj uzrokovane CORONA virusom, te u cilju […]

09.03.2020.

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 932-01/20-10/02 URBROJ: 2180/04-02/1-20-1 Dugopolje, 06. […]

Novosti 1
14.02.2020.

Izvješće o političkim strankama 2019

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE   Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona […]

10.02.2020.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN005/20

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka […]

17.12.2019.

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Dugopolje u 2020. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i […]

Novosti 1
17.12.2019.

Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2019. godinu

Udruge čiji su programi/projekti tijekom 2019. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Dugopolje, dužne su dostaviti […]