Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Obavijesti

Novosti 012
27.01.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/08 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 27. siječnja 2021. […]

27.01.2021.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, […]

13.01.2021.

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja 2. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Dugopolje

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta […]

08.01.2021.

Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2020. godinu

Udruge čiji su programi/projekti tijekom 2020. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Dugopolje, dužne su dostaviti […]

8-nogomet-1-new-min
08.01.2021.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2021. godini

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, […]

08.01.2021.

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Dugopolje u 2021. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i […]

Skip to content