Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
20.03.2017.

Samostalna Hrvatska

U siječnju 1990. skupina Dugopoljaca domoljuba pokreće inicijativu za utemeljenjem HDZ-a u Dugopolju. Velik broj stanovnika Dugopolja i okolnih naselja sudjeluje na Uskrs 1990. na povijesnom skupu koji se uz sudjelovanje više od 100.000 ljudi održava na Splitskoj rivi s poklicima: Hrvatska, Hrvatska! Na tome je skupu istaknut i dugopoljski transparent HDZ-DUGOPOLJE. I već na višestranačkim izborima 22. travnja 1990., izmedu predloženih kandidata tadašnjih političkih stranaka u svim naseljima sadašnje općine Dugopolje, uvjerljivo pobjeduju kandidati HDZ-a. Tada je Dugopolje s ostalim mjestima, Koprivno, Kotlenice i Liska, pripadalo općini Solin, u ciju Skupštinu je izabrano sedam vijećnika, svi iz HDZ-a. Takav ustroj općinske skupštine trajao je do konca 1992. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o novom državnom ustroju županija, gradova i općina.

Godine 1991., 1992. i 1993. bile sudbonosne za hrvatsku državu koju je trebalo obraniti od srbočetničke agresije i tzv. JNA. U obrani Domovine sudjelovalo je iz Dugopolja i okolnih mjesta više od 600 dragovoljaca, iz kojega se broja formirala prva dobrovoljačka brigada koja je uskoro prerasla u dobrovoljačku satniju od 120 ljudi. Tada je formirana i Narodna zaštita koja se odvojila od Civilne zaštite. Dugopoljski dragovoljci bili su najprisutniji u 114. brigadi i 4. GB HV-a, poznatoj kao “Četvrta splitska”. Osim u 1. dugopoljskoj satniji 1. bojne 114. brigade HV-a, Dugopoljci su sa svojih 600 branitelja sudjelovali u obrani Domovine (od Južnog bojišta dubrovačkog područja, preko srednje Dalmacije do Vukovara) i u drugim postrojbama. Petorica njih su dali svoje živote: Božidar Čipčić sin Nikolin (18. XI. 1991.), Vjekoslav Jerković Matin (18. XI. 1991.), Dražen Šamadan iz Koprivna (1. VII. 1992.), Igor Perić, pok. Stipe iz Kotlenica (2. VI. 1994. od posljedica ranjavanja) i Zoran Rogošić, pok. Stipe (23. XII. 1995., kao posljedicu ranjavanja izvršio suicid). Sva petorica su nositelji više odličja: Spomenice Domovinskog rata, Reda Hrvatskoga križa, Reda Zrinskog i Frankopana s pozlaćenim pleterom. Dugopolje sa svim okolnim mjestima uvijek obilježava, sjećanjem i sv. misom s molitvama, godišnjicu svojih poginulih dragovoljaca. Tijekom Domovinskog rata u Dugopolju je, sukladno ratnom stanju, primjereno djelovala civilna vlast (koja je udomila i desetke izbjeglica iz BiH).

Na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina iz 1992., odlučeno je uz potporu političkih stranaka, Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Hrvatske seljačke stranke (HSS) i Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS) izaći iz općine Solin i utemeljiti vlastitu općinu Dugopolje s mjestima Koprivno, Kotlenice i Liska. Uza sve administrativne prepreke u tome se, nakon imenovanja povjerenika (gosp. Zlatka Ževrnje) za obavljanje poslova mjesne samouprave za područje naselja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno opcine Klis od 15. rujna 1995., ipak uspjelo. To je omogućio novi Zakon o podrucjima županija, gradova i > općina Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 10/97. od 30. sijecnja 1997.), kojim je osnovana i opcina Dugopolje s naseljima Dugopolje, Koprivno, Kotlenice i Liska u sastavu Splitsko-dalmatinske županije.

Dana 14. travnja 1997. održani su lokalni izbori u Republici Hrvatskoj, pa tako i u novoutemeljenoj općini Dugopolje koja je imala 20 vijećnika. Rezultati izbora bili su: 15 vijecnickih mjesta osvojili su predstavnici HDZ-a, 3 predstavnici HSLS-a, a 2 predstavnici HSS-a. Mjesec dana poslije, tj. 13. svibnja, u Domu kulture održana je konstituirajuca sjednica Opcinskog vijeća na kojoj je izabran opcinski nacelnik (Zlatko Ževrnja) i Opcinsko poglavarstvo.

Dosadašnje je Poglavarstvo na čelu s načelnikom Zlatkom Ževrnjom podiglo općinu iz dosadašnjeg pasivnog stanja u posve aktivan proces koji se ogleda u razvoju gospodarstva i izgradnje (asfaltiranje ulica, izgradnja ili sanacija objekata, vodovoda i kanalizacije, vrtića, poticanje obrta, otvaranje novih objekata u zoni Podi i Krč, itd.) te kulturno-športskim dogadanjima. Uza sve učinjeno, svakako se očekuju još bolji rezultati rada Poglavarstva i bolja perspektiva općine Dugopolje.

Skip to content