Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

14.10.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6-2021

OPĆINSKI NAČELNIK Zaključak o davanju pisane suglasnosti za dio kat.čest.zem. 1914/97 (novoformirana: 1914/205) K.O. Dugopolje, […]

24.09.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2021

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Dugopolje u 2021. godini Kulturno umjetničkom društvu […]

04.08.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2021

OPĆINSKO VIJEĆE Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih […]

04.08.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3-2021

OPĆINSKO VIJEĆE Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije ………77 Zaključak o primanju na […]

13.04.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2-2021

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice u Dugopolju u 2020. godini […]

23.03.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2021

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split […]

22.03.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 10-2020

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Narodne knjižnice u Dugopolju za […]

22.03.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 9-2020

OPĆINSKO VIJEĆE Dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dugopolje ……………..257

Novosti 012
27.01.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/08 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 27. siječnja 2021. […]

Skip to content