Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODI

02.09. Objava javne rasprave REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  […]

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  D U G […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE Zakljucčak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva PODI […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza […]

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave za: Veterinarske usluge

Na temelju Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o […]