Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

Novosti 012
27.01.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/08 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 27. siječnja 2021. […]

Novosti 5
26.01.2021.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2021. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2021. godinu. Sve izmjene i dopune […]

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU Koprivno

Dokumenti: Izmjene i dopune DPU-a naselja Koprivno – usvojeno 0. Postojeće stanje – DPU Koprivno […]

15.12.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 8-2020

OPĆINSKO VIJEĆE Izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu ………….213 Izmjene […]

03.12.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 7-2020

SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE DUGOPOLJE Statut Turističke zajednice Općine Dugopolje …………………..197

03.12.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6A-2020

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Koprivno …………………..181

03.12.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6-2020

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Koprivno ……………………..129 […]

Poslovno stambene zone
11.11.2020.

Prostorni planovi DP PODI

PLANOVI: 1.1. Detaljna namjena površina 2.1. Plan prometne mreže 2.2. Plan prometne mreže

29.10.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5A-2020

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje – Bani Sjever […]

29.10.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2020

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske […]

Skip to content