Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

02.05.2023.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 7 – 2023

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje […]

26.04.2023.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za “Veterinarske usluge” – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JN027/23

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/23-01/12 URBROJ: 2181-23-02/1-23-14 Dugopolje, 26. travnja 2023. […]

25.04.2023.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6 – 2023

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u općini Dugopolje […]

29.03.2023.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za “Veterinarske usluge” – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JN027/23

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/23-01/12 URBROJ: 2181-23-02/1-23-9 Dugopolje, 29. ožujka 2023. […]

08.03.2023.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN027/23

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/23-01/03 URBROJ: 2181-23-02/1-22-3 Dugopolje, 8. ožujaka 2023. […]

06.03.2023.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5 – 2023

OPĆINSKI NAČELNIK Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Dugopolje […]

24.02.2023.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3 – 2023

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana […]

24.02.2023.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4 – 2023

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice u Dugopolju u 2022. godini […]

UPU – naselja Perići 02/2023

Dokumenti: 0. Postojeće stanje 1. Korištenje i namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Elektroenergetska mreža […]

UPU – naselja Punde 02/2023

Dokumenti: 0. Postojeće stanje 1. Korištenje i namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Elektroenergetska mreža […]

Skip to content