Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

UPU - naselja Dugopolje

18.03.2022.

Prijedlog plana – Urbanistički plan uređenja naselja Dugopolje

  2.1. Prometna mreža 2.2. Presjeci prometnica 2.3. EG mreža 2.4. DTK mreža 3. Uvjeti […]

Grafički dio Urbanističko plana uređenja naselja Dugopolje

Grafički dio 1. Namjena površina 2.     Infrastrukturni sustavi 2.1. Prometna mreža 2.2. Presjeci prometnica […]

Odluka o donošenju pročiščenog teksta Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Odluka o donošenju pročiščenog teksta Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Skip to content