Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

UPU proizvodno - poslovne zone Podi - zapad

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Podi – Zapad

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Podi – Zapad

Grafički dio urbanističkog plana uređenja (UPU) proizvodno poslovne zone Podi – zapad na području Općine Dugopolje

Grafički dio   1. Korištenje i namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Karakteristični presjeci prometnica […]

Skip to content