Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Prostorni planovi Općine Dugopolje

UPU – naselja Perići 02/2023

Dokumenti: 0. Postojeće stanje 1. Korištenje i namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Elektroenergetska mreža […]

UPU – naselja Punde 02/2023

Dokumenti: 0. Postojeće stanje 1. Korištenje i namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Elektroenergetska mreža […]

UPU – naselja Dugopolje 02/2023

Dokumenti: 1. Korištenje i namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. Elektroenergetska […]

19.02.2023.

DPU Podi 02/2023

Dokumenti: 1.1. Detaljna namjena površina 1.2. Detaljna namjena površina 2.1. Plan prometne mreže 2.2. Plan […]

19.02.2023.

DPU Bani – Sjever 02/2023

Dokumenti: 1. Detaljna namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. Telekomunikacijska mreža […]

Prostorni plan Općine Dugopolje – novo 11/2019

PLANOVI 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠIN (dwg) 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠIN (pdf) 2.1. PROMET […]

01.06.2022.

Prostorni planovi DP PODI – novo 10/2021

PLANOVI 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – usvojeno 10-2021 (dwg) 1.1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA (pdf) 1.2. […]

18.03.2022.

Prijedlog plana – Urbanistički plan uređenja naselja Dugopolje

  2.1. Prometna mreža 2.2. Presjeci prometnica 2.3. EG mreža 2.4. DTK mreža 3. Uvjeti […]

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU Koprivno

Dokumenti: Izmjene i dopune DPU-a naselja Koprivno – usvojeno 0. Postojeće stanje – DPU Koprivno […]

Poslovno stambene zone
11.11.2020.

Prostorni planovi DP PODI

PLANOVI: 1.1. Detaljna namjena površina 2.1. Plan prometne mreže 2.2. Plan prometne mreže

Skip to content