Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Prostorni planovi Općine Dugopolje

Izmjene i dopune PPUO Dugopolje (izvješće sa javne rasprave)

Izmjene i dopune PPUO Dugopolje (izvješće sa javne rasprave)

Novosti 1
30.07.2019.

Izmjene i dopune DPU-a Podi – izvješće sa javne rasprave

Izmjene i dopune DPU-a Podi – izvješće sa javne rasprave

17.06.2019.

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODI

02.09. Objava javne rasprave REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  […]

novosti-03-min

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  D U G […]

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

03.01. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj   Na temelju […]

13.04.2018.

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Bani – Sjever

12.04.2018.

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever 1.NAMJENA POVRSINA Prometna, telekominikacijska i […]

12.04.2018.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Skip to content