Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

DPU - PODI

19.02.2023.

DPU Podi 02/2023

Dokumenti: 1.1. Detaljna namjena površina 1.2. Detaljna namjena površina 2.1. Plan prometne mreže 2.2. Plan […]

01.06.2022.

Prostorni planovi DP PODI – novo 10/2021

PLANOVI 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – usvojeno 10-2021 (dwg) 1.1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA (pdf) 1.2. […]

Poslovno stambene zone
11.11.2020.

Prostorni planovi DP PODI

PLANOVI: 1.1. Detaljna namjena površina 2.1. Plan prometne mreže 2.2. Plan prometne mreže

Novosti 1
30.07.2019.

Izmjene i dopune DPU-a Podi – izvješće sa javne rasprave

Izmjene i dopune DPU-a Podi – izvješće sa javne rasprave

17.06.2019.

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODI

02.09. Objava javne rasprave REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  […]

03.04.2018.

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Dugopolje Podi na području Općine Dugopolje

30.03.2018.

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Općine Dugopolje

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Općine Dugopolje

30.03.2018.

Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Skip to content