Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
21.03.2017.

Sportski centar Hrvatskih vitezova

Polaganje kamena temeljca za glavni nogometni stadion u sklopu Sportskog centra HRVATSKIH VITEZOVA Podi – Dugopolje

Dana 29. rujna 2007. godine odigrana je posljednja utakmica na starom nogometnom igralištu između NK Dugopolja i HNK Hajduk, te je održana svečanost početka I. faze radova- Izgradnje glavnog nogometnog stadiona u sklopu novog sportskog centra.

Ravnatelj uprave za sport pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske gosp. Željko Klarić i načelnik Općine Dugopolje gosp. Zlatko Ževrnja položili su kamen temeljac za izgradnju glavnog nogometnog stadiona, dok je svečanost svojim prisustvom uveličao i Župan Splitsko-dalmatinske županije gosp. Ante Sanader.

Temeljni kamen koji je postavljen na Dan Općine Dugopolje blagoslovio je mjesni župnik don Mirko Bitunjac.

 

Nogometni stadion, kao i Sportski centar Hrvatskih vitezova Podi-Dugopolje u cijelini, jedan je od strateških projekata Poglavarstva i Vijeća Općine Dugopolje.

Nakon polaganja kamena temeljca za Sportski centar Hrvatskih vitezova Podi-Dugopolje, 29. rujna 2007. godine, započeto je s rušenjem starog nogometnog igrališta. Paralelno s početkom izgradnje novog glavnog nogometnog stadiona odvijali su se radovi na dovršetku pomoćnog, na kojem je u veljači 2008. godine odigrana i prva službena utakmica.

Pomoćno nogometno igralište širine je 64 i dužine 106 metara, dok su dimenzije za igru 100m x 64m, što zadovoljava uvjete za odigravanje utakmica 3. HNL. Udaljenost od zida do golova je 3m, od zida do aut linije po 2m, dok su zidovi obloženi stirodutom na zahtijev HNS-a. Podlogu za igru čini propisno postavljena umjetna trava, ispod koje je postavljen drenažni sloj s tamponom i pripadajućim drenažnim cijevima po sustavu riblje kosti.

Navedeno igralište ima sve pripadajuće objekte, svlačionice za sudce, za igrače, prostorije za sportske djelatnike i to u montažnim prostorijama koji se nalaze na istočnoj strani nogometnog terena. Na zapadnoj strani terena postavljene su, na armiranobetonsku podlogu, montažne tribine koje mogu primiti 540 gledatelja.

 

 

Uz pomoćno igralište napravljena su i 4 terena za potrebe boćarskih klubova iz općine Dugopolje. Prilikom gradnje glavnog stadiona, na pomoćni je ugrađena rasvijeta koja omogućava igranje utakmica

u večernjim terminima i zadovoljava propise HNS-a. Dio rasvjete orijentiran je i na boćarske terene tako da je i na njima moguće odigravanje noćnih utakmica i treninga.
Na pomoćnom nogometnom terenu treniraju sve uzrasne kategorije NK Dugopolja što zahtijeva velika ulaganja u svrhu održavanja terena s umjetnom travom.

Pomoćno nogometno igralište sastavni je dio Sportskog centra Hrvatskih vitezova Podi-Dugopolje a ujedno i jedan od uvjeta za dobivanje licence HNS-a i UEFA-a.

 

 

Radi lakšeg snalaženja i razumijevanja ovog kataloga, u narednom tekstu ukratko ćemo objasniti koncepciju samog objekta.

I. fazu sportskog centra čini glavni nogometnistadion koji se sastoji od 3 dilatacije

dilatacija A – nalazi se zapadno od nogometnog terena i na njoj se nalazi glavna tribina stadiona natkrivena u cijelosti, prostor za novinare, fitness centar, sanitarni čvorovi za gledatelje, svečana loža, 4 svlačionice za igrače, prostorije za ostale športske službenike, press centar te natkriveni parkirališni prostor za 60 vozila

dilatacija B – nalazi se južno od nogometnog terena, a sadrži caffe bar sa natkrivenom terasom, restoran, prostorije Uprave NK Dugopolje, prostorije komunalnog poduzeća, prostorije za upravljanje instalacijama te svim ostalim uređajima na stadionu, poslovni prostori, prostori za fizioterapiju i hitni medicinski prijem te prostor za fotoreportere

dilatacija C – nalazi se istočno od nogometnog terena a sadrži: tribinu stadiona natkrivenu u cijelosti, sanitarne čvorove za gledatelje i poslovne prostore

Objekt nogometnog stadiona prostire se na površini od 15000 m2, sadrži 12000 m2 zatvorenih korisnih površina, 2200 m2 natkrivenih terasa, 5100 natkrivenih mjesta za sjedenje, 1500 m2 poslovnih prostora za najam, 400 parkirališnih mjesta, prostor sa svim potrebnim instalacijama za 60 novinara, VIP loža sa ostalim pratećim sadržajima za 80 uzvanika…

Nogometni stadion izgrađen je u skladu sa propisima HNS-a i UEFA-e te se u fazi projektiranja i tijeku gradnje učestalo konzultiralo sa predstavnicima HNS-a i UEFA-e. Nogometni teren, površine 9000 m2 izgrađen je suvremenom tehnologijom, počevši od sustava odvodnje preko drenaže, fizičkih i kemijskih svojstava zemlje, visokokvalitetne prirodne trave, automatskog sustava navodnjavanja do stručno obučenog osoblja za postavljanje i održavanje terena. Tribine stadiona projektirane su i izvedene tako da zadovoljavaju potrebne mjere sigurnosti. Sustav za rasvjetu nogometnog terena i pratećih objekata omogućava odigravanje utakmica u večernjim terminima te izravne TV prijenose. Za potrebe funkcioniranja stadiona omogućen je priključak električne energije kapaciteta snage 400 kW. Osim osnovnog priključka električne energije osiguran je i rezervni izvor električne energije iz diesel agregata kapaciteta 340 kW.

Uz navedene izvore električne energije, na krov dilatacije A postavljeni su i solarni kolektori koji se koriste za toplu vodu. Sustavi grijanja i klimatizacije zatvorenih prostora, upravljanja razglasom, rasvjetom i semaforom pridonose ukupnom ugođaju na stadionu.

Nosiva konstrukcija stadiona sastoji se od armirano- betonskog i čeličnog dijela te sadrži niz zanimljivih, konstrukcijskih zahtjevnih, detalja. U tijeku gradnje utrošeno je preko 4000 m3 zamjenskog materijala zbog nepodobnog tla za temeljenje ovako zahtjevne građevine. U nosive dijelove konstrukcije utrošeno je cca 6000 m3 betona te 730 t građevinskog čelika. Dio konstrukcije je monolitan, dok je većina tribina te veliki dio garažnog prostora izrađen od armirano-betonskih montažnih elemenata. Tehnički najzahtjevniji dio stadiona, viseća tribina, ispitana je od ovlaštene ustanove kao i ostale tribine.

U izradu krovišta stadiona koji čini rešetkasta čelična konstrukcija, različitih statičkih sustava, utrošeno je 550 tona čelika. Čelična konstrukcija, kao veliki dio investicije, će svoj potpuni estetski dojam postići po završetku sportskog centra u cijelosti.

I. faza sportskog centra – NOGOMETNI STADION

 • projektnu dokumentaciju, lokacijsku i građevnu dozvolu, te izmjenu i dopunu gl. projekta stadiona, financirala je i ishodila Općina Dugopolje,
 • investitor cijelog sportskog centra je Općina Dugopolje
 • kamen temeljac položen je 29.rujna 2007. godine
 • kolovoz 2007. godine odabrana je građevinska firma Mucić &co. d.o.o. – Muć za izvođača radova
 • građ. radovi na izgradnji I. faze sportskog centra započeli su 09. listopada 2007. godine
 • tijekom listopada, studenog i prosinca 2007. godine pristupilo se izvođenju pripremnih radova, tj. rušenju postojećih objekata te prilagodbi terena za novi objekt
 • u siječnju 2008. godine započeli su iskopi za temelje budućeg stadiona
 • u veljači 2008. godine odrađena je većina AB (armirano- betonskih) radova na temeljima i temeljnoj ploči dilatacije A

 

 

 

 

 • u ožujku 2008. godine odrađeni su zidovi prizemlja dilatacije A te se pristupilo pripremi ploče iste te se paralelno pristupilo iskopu i betonaži temelja dilatacije B
 • u travnju 2008. godine betoniran je dio monolitnih tribina dilatacije A , ploča dilatacije A te nosivi zidovi montažnih AB tribina dilatacije A, izrađena je većina zidova prizemlja dilatacije B
 • u svibnju 2008. godine izrađeni su nosivi zidovi tribina dilatacije A, pripremljena je ploča iznad prizemlja dilatacije B, betoniran prvi, od tri takta iste te se pristupilo iskopima i pripremi terena za temelje dilatacije C
 • u lipnju 2008. godine završene su monolitne tribine dilatacije A, započeto je sa temeljnim razvodima instalacija u prizemlju dilatacije A i dilatacije B, izbetonirana su preostala 2 takta ploče iznad prizemlja, izvodili su se radovi na zidovima i stupovima 1. kata diletacije B, završeni su radovi na monolitnim djelovima konstrukcije šetnice ispred diletacije A te su izbetonirani temelji diletacije C
 • u srpnju 2008. godine betonirale su se AB konzole kojenose montažnu viseću tribinu, postavljenisu montažni AB elementi na šetnici ispred dilatacije A, postavljale su se temeljneinstalacije vode, struje, grijanja, ventilacije, vatrodojave i sl. izbetoniranisu zidovi 1. kata dilatacije B te je izbetonirana ploča iznad 1. kata dilatacije B, izbetonirana je temeljna ploča dilatacije C te je započeto s izradom nosivihzidova tribine dilatacije C
 • u kolovozu 2008. godine glavnina AB radova na sve tri dilatacijedovedena je do kraja, postavljene su montažne AB tribine nadilatacijama B i C i započelo se s postavljanjemčelične konstrukcije krovadilatacije A, instalaterski radovi na sve tri dilatacije bile su u punom zamahua na dilataciji B počelo se s radovima naugradnji dizala
 • u rujnu 2008. godine završena je montaža čelične konstrukcije na dilataciji A te je završena montaža čelične konstrukcije nadilatacijama B i C, započeto je sa radovimaunutarnjeg uređenja na dilatacijama Ai B, izvedena je hidroizolacija natkrivene terase 2. kata dilatacije B, te suse vršile pripreme za ugradnju diesel agregata,montirani su i stupovi za rasvjetu pomoćnog igrališta te boćališta, kao najvažniji dio radova urujnu istakli bi eksperimentalno ispitivanje nosivosti tribina dilatacije B i Cte je istim utvrđeno da tribine moguprihvatiti projektirano opterećenje
 • u listopadu 2008. godine završeni su radovi na montaži čelične konstrukcije krova na sve tri dilatacijete se, nakon kontroliranja sila u vijcima i vizualnog pregleda čelične konstrukcijezapočelo s montažom obloge čelične konstrukcije, završavali su se radovi na montaži rasvjete glavnog nogometnog igrališta te je montiranapodkonstrukcija semafora
 • u studenom 2008. godine postavljene su instalacije zanavodnjavanje glavnog nogometnog igrališta sa pripadajućom hidrostanicom, započeto je s izradom drenažnog sloja terena te prosijavanju i kemijskoj pripremi trave premanalogu isporučitelja trave, radovi na unutarnjem uređenju bili su u punom zamahu, kao i radovi na postavljanjuinstalacija grijanja, hlađenja, ventilacije temontaži solarnih kolektora na krovu dilatacije A

 

 

 • u prosincu 2008. godine montirani su reflektori glavnognogometnog igrališta, završavali su se radovi na unutarnjem uređenju pojedinih dijelovastadiona a radove na uređenju okoliša ometale su učestale vremenskeneprilike tijekom prosinaca, siječnja i veljače
 • u siječnju, veljači i ožujku 2009. godine završavalo se s radovima na unutarnjem uređenju, montaži (inih instalacija,bojanju vanjskih betonskih dijelova stadiona, postavljanju fasade od istegnutihlimova, postavljanju mreža podgleda čelične konstrukcije, montaži leksana te montaži sigurnosnih ogradatribina i skala za punjenje tribina, postavljenje semafor te izvršeno probno testiranje uz napajanje električnom energijom iz diesel agregata
 • u travnju 2009. godine završena je većina radova te se pristupilo montaži sjedalica tribina ipostavljanju trave na glavni nogometni teren, prikupljala se projektnadokumentacija zajedno sa atestima svih ugrađenih materijala,instalacija i uređaja, potrebnim za tehnički pregled, nakon priključka električne energije kapaciteta 400kW pristupilo se ispitivanju svihpostavljenih instalacija
 • 23. travnja 2009. godineodržan tehnički pregled stadiona

Mladima na radost, a vitezovima na slavu

Gledajući danas velebno zdanje nogometnog stadiona Sportskog centra Hrvatskih vitezova Podi- Dugopolje prisjećamo se dana od prije samo dvanaestak godina kad smo utemeljili dugopoljsku općinu. Bilo je to neposredno poratno vrijeme, sa svježim tragovima krvi, znoja i suza u svima nama. Naši su Podi bili samo kamenita i trnovita pustopoljina, a Dugopolje tek jedno od naših sela i gradova, koje prethodna desetljeća i stoljeća nisu mazila. Sada, evo, na nekadašnjem kamenjaru imamo – Stadion. O njemu tada nismo mogli ni sanjati, a ako i jesmo – nismo mogli ni pomisliti da će niknuti tako brzo. Osjećamo se upravo kao obitelj, koja je riješila osnovna pitanja života i zaposlenja svojih članova, uredila krov nad glavom i postigla temeljnu egzistencijalnu sigurnost, pa sada ima prava i na onaj slatki “suvišak“ standarda.

Znali smo da se drugačije ne smije: najprije nam je valjalo osmisliti gospodarski razvitak putem razvitka poduzetničkih zona (Podi, Podi Zapad, Krč i Bani), jer nam je otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje svih – a prije svega naše mladeži – bio cilj iznad svih drugih.

U tome smo, hvala Bogu i našim vrijednim Dugopoljcima, Koprivnjanima, Kotlenčanima i Liščanima, bili uspješni iznad svih očekivanja: u našim zonama u ovom trenutku izgrađena su 72 gospodarska objekta, a komunalno smo opremili još i više od 50 poduzetničkih parcela. Može se reći da i ovaj stadion, i sportski centar, koji će se izgraditi oko njega, počivaju upravo na tim gospodarskim temeljima.

Poticaj da se upustimo u ovaj golemi posao bila nam je spoznaja, za koju su jamačno znali i oni koji su prije dva tisućljeća prije nas živjeli na ovoj zemlji: “mens sana in corpore sano“ – ili, hrvatski, “zdrav duh u zdravu tijelu“. U vrijeme kada je i staro i mlado, i duh i tijelo, izloženo svakovrsnim izazovima današnje sjedilačke civilizacije želimo da ovaj stadion i postojeći – a još više budući – sportski objekti oko njega postanu prostori tjelovježbe, ali i druženja i zdrave socijalizacije, posebno mladih naraštaja (dakako, da bismo i mi stariji i te kako mogli poslušati ovu poruku).

Ovih svibanjskih dana, dakle, otvaramo ovaj – nije pretjerano reći – monumentalni objekt, ali već za koji mjesec naš će župnik biti u prilici blagosloviti početak radova na zatvorenom olimpijskom bazenu, jednoj teniskoj dvorani s 1100 sjedaćih mjesta, dvama natkrivenim i šest otvorenih teniskih igrališta. I onda, “šećer na kraju“: gradska dvorana uz zapadnu stranu novog stadiona.

Iako je tek na začetku, naš sportsko-rekreacijski kompleks već ima ime: Sportski centar Hrvatskih vitezova Podi- Dugopolje. Poglavarstvo i Vijeće Općine Dugopolje do njega je došlo jednoglasno i gotovo plebiscitarno: ono je izraz zahvalnosti svima onima koji su dali živote za hrvatsku slobodu – štono se kaže, “od stoljeća sedmog“ do, posebno, našeg slavnog Domovinskog rata. U najdubljem smislu: bez njihove žrtve ne bi bilo ni ovoga stadiona, niti osjećaja radosti i ponosa s kojima ga otvaramo.

Općinski načelnik
Zlatko Ževrnja, dipl. oec.

Skip to content