Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

28.12.2022.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2023. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2023. godinu. Sve izmjene i dopune […]

01.02.2022.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN029/22

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/22-01/03 URBROJ: 2181-23-02/1-22-3 Dugopolje, 1. veljače 2022. […]

Novosti 6
14.01.2022.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2022. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2022. godinu. Sve izmjene i dopune […]

Novosti 012
27.01.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/08 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 27. siječnja 2021. […]

Novosti 5
26.01.2021.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2021. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2021. godinu. Sve izmjene i dopune […]

10.02.2020.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN005/20

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka […]

10.01.2020.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2020. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2020. godinu. Sve izmjene i dopune […]

Skip to content