Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave za: Veterinarske usluge

Na temelju Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o […]

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Veterinarske usluge

Na temelju Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 1/17) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Veterinarske usluge ev. br. nabave JN05/19.

Obavijest za nadmetanje, za postupak: Geodetske usluge

Općina Dugopolje je dana 19. ožujka 2019. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: […]

PLAN NABAVE OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2019. GODINU

Aktivni plan nabave Općine Dugopolje za 2019. godinu možete pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne […]

Postupak javne nabave: Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje

  Općina Dugopolje je dana 3. prosinca 2018. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje, […]

“Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom

  Općina Dugopolje je dana 29. studenog 2018. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom, broj […]

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje […]

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA DUGOPOLJE

Naručitelj, Općina Dugopolje, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja […]