Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

09.08.2023.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Nabava radnih bilježnica za osnovnu školu“, evidencijski broj nabave JN026/23

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 406-02/23-01/37 URBROJ: 2181-23-03/07-23-3 Dugopolje 9. […]

26.04.2023.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za “Veterinarske usluge” – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JN027/23

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/23-01/12 URBROJ: 2181-23-02/1-23-14 Dugopolje, 26. travnja 2023. […]

29.03.2023.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za “Veterinarske usluge” – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JN027/23

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/23-01/12 URBROJ: 2181-23-02/1-23-9 Dugopolje, 29. ožujka 2023. […]

08.03.2023.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN027/23

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/23-01/03 URBROJ: 2181-23-02/1-22-3 Dugopolje, 8. ožujaka 2023. […]

28.12.2022.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2023. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2023. godinu. Sve izmjene i dopune […]

01.02.2022.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN029/22

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/22-01/03 URBROJ: 2181-23-02/1-22-3 Dugopolje, 1. veljače 2022. […]

Novosti 6
14.01.2022.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2022. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2022. godinu. Sve izmjene i dopune […]

Novosti 012
27.01.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/08 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 27. siječnja 2021. […]

Novosti 5
26.01.2021.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2021. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2021. godinu. Sve izmjene i dopune […]

Skip to content