Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Prostorni plan Općine Dugopolje

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

03.01. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj   Na temelju […]

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostorno plana uređanja Općine Dugopolje

Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

  Grafički dio 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA        […]

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje