Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Prostorni plan Općine Dugopolje

Prostorni plan Općine Dugopolje – novo 11/2019

PLANOVI 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠIN (dwg) 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠIN (pdf) 2.1. PROMET […]

Izmjene i dopune PPUO Dugopolje (izvješće sa javne rasprave)

Izmjene i dopune PPUO Dugopolje (izvješće sa javne rasprave)

novosti-03-min

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A  D U G […]

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

03.01. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj   Na temelju […]

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostorno plana uređanja Općine Dugopolje

Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

  Grafički dio 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA        […]

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Skip to content