Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

DPU Bani - Sjever

19.02.2023.

DPU Bani – Sjever 02/2023

Dokumenti: 1. Detaljna namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. Telekomunikacijska mreža […]

13.04.2018.

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja područja Bani – Sjever

12.04.2018.

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever 1.NAMJENA POVRSINA Prometna, telekominikacijska i […]

12.04.2018.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

13.03.2018.

Izvješće sa javne rasprave o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani-Sjever

Izvješće sa javne rasprave – Izmjene i dopune DPU uređenja Bani – Sjever

12.03.2018.

Zapisnik s javnog izlaganja o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Bani – Sjever na području Općine Dugopolje

Zapisnik sa javnog izlaganja o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Bani – Sjever

21.02.2018.

Informacije o javnim rasprava na mrežnim stranicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Informacije o javnim rasprava na mrežnim stranicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

21.02.2018.

Posebna pisana obavijest o Objavi javne rasrapve o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje – Bani Sjever na području Općine Dugopolje

Posebna pisana obavijest o Objavi javne rasrapve o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje – Bani Sjever na području Općine Dugopolje

Skip to content