Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

Plan nabave za 2014. – Podi Dugopolje d.o.o.

Na temelju članka 20.stavka 1. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13,143/13), te sukladno odredbama o zastupanju…

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPCINE DUGOPOLJE ZA 2014. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje…

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

U svrhu provedbe poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog , namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Općine Dugopolje, ovom se Odlukom o provedbi…

Zahtjev za prikupljanje ponuda: Pravne usluge za 2013. godinu

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PRAVNE USLUGE ZA 2013. GODINU (Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B – mala vrijednost)…

Zahtjev za prikupljanje ponuda: Pravne usluge za 2012. godinu

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PRAVNE USLUGE ZA 2012. GODINU (Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B – mala vrijednost)…

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA (ČL. 13. ZAKON O JAVNOJ NABAVI NN 90/11) – PODI DUGOPOLJE

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Podi Dugopolje d.o.o…

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA (ČL. 13. ZAKON O JAVNOJ NABAVI NN 90/11) – OPĆINA DUGOPOLJE

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (“NARODNE […]

Podi Dugopolje d.o.o. – Plan nabave za 2012.g.

Na temelju članka 20. stavka 1. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11),te sukladno odredbaba o zastupanju u pravnom prometu članka 21…