Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

26.11.2018.

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje […]

12.11.2018.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA DUGOPOLJE

Naručitelj, Općina Dugopolje, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja […]

02.05.2018.

Postupak javne nabave Dovršetak izgradnje prometne infrastrukture u GZ Podi zapad 1. dio

  Postupak javne nabave Dovršetak izgradnje prometne infrastrukture u GZ Podi zapad 1. dio Općina […]

15.02.2018.

Izjava o donošenju plana nabave – Podi Dugopolje doo

Plan nabave moete preuzesti klikom na link.