Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
27.01.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE

KLASA: 305-01/21-01/08
URBROJ: 2180/04-02/1-21-3
Dugopolje, 27. siječnja 2021. godine

PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 1/17), objavljujemo poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21, prema odredbama Dokumentacije o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave, KLASA: 305-01/21-01/08, URBROJ: 2180/04-02/1-21-2 od 27. siječnja 2021. godine, koju objavljujemo skupa s ovim pozivom.

Bez obzira na način dostave ponude, ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici sukladno Dokumentaciji o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave na adresu: Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje do 5. veljače 2021. godine do 12:00 sati.

STRUČNO POVJERENSTVO

Prilog: Dokumentacija o nabavi za provedbu postupka jednostvne nabave JN022-21

Skip to content