Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
10.02.2020.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN005/20

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 1/17), objavljujemo poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN005/20, prema odredbama Dokumentacije za provedbu postupka jednostavne nabave, KLASA: 305-01/20-01/13, URBROJ: 2180/04-02/1-20-2 od 10. veljače 2020. godine, koju objavljujemo skupa s ovim pozivom.

Bez obzira na način dostave ponude, ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici sukladno Dokumentaciji za provedbu postupka jednostavne nabave na adresu: Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje do 20. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl. ing. el.

Dokumenti:

Skip to content