Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
23.04.2020.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Uređenje otvorene ljetne pozornice i sanaciju kolno-pješačkog pristupa do crkve sv. Roka, Dugopolje“, evidencijski broj nabave JN003/20.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 1/17), objavljujemo poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Uređenje otvorene ljetne pozornice i sanaciju kolno-pješačkog pristupa do crkve sv. Roka, Dugopolje“, evidencijski broj nabave JN003/20, prema odredbama Dokumentacije za provedbu postupka jednostavne nabave, KLASA: 305-01/20-01/32, URBROJ: 2180/04-02/1-20-2 od 23. travnja 2020. godine, koju objavljujemo skupa s ovim pozivom.

Bez obzira na način dostave ponude, ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici sukladno Dokumentaciji za provedbu postupka jednostavne nabave na adresu: Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje do 5. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.

Projekt „Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Općine Dugopolje.

Dokumenti:

Skip to content