Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
26.11.2018.

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga

Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje je dana 26. studenog 2018. godine objavilo “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga, broj objave: 2018/S 0F2-0033040.
Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/