Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
20.02.2019.

Izvješće o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

 

 

OBRAZAC

Izvješća o javnom uvidu

 

Naslov dokumenta

Izvješće o javnom uvidu o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dugopolje

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi

savjetovanje

Općina Dugopolje

 

 

Svrha dokumenta

 

Izvješćivanje o provedenom javnom uvidu o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dugopolje

 

Datum dokumenta

 

20. ožujka 2019.godine

Verzija dokumenta 1

 

Vrsta dokumenta

 

Izvješće

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dugopolje

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta

 

Općina Dugopolje, Jedinstveni upravni odjel

 

 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za javni uvid!

 

Ako nije, zašto?

 

Da

Dnevni tisak „Slobodna Dalmacija“, Internetska stranica Općine i Oglasna ploča Općine Dugopolje
 

https://dugopolje.hr/obavijesti/javni-poziv-za-uvid-u-prijedlog-programa-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-u-vlasnistvu-drzave/

04.03. 2019.-18.03.2019.

Javni uvid je trajao 15 dana

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?  

U postupku javnog uvida nije se javio nitko od predstavnika zainteresirane javnosti .

 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta  

Nema

Troškovi provedenog javnog uvida 2.970,00 kn (objava oglasa u Slobodnoj Dalmaciji)

 

 

Izvješće o provedenom javnom uvidu objaviti će se na internetskim stranicama Općine Dugopolje na https://dugopolje.hr

KLASA: 305-01/18-01/36

URBROJ: 2180/04-02/1-19-15

Dugopolje, 20. ožujka 2019.godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.