Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javni poziv

03.08.2020.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 350-02/20-20/05 URBROJ: 2180/04-02/1-20-34 Dugopolje, 03. […]

Novosti 6
23.06.2020.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugopolje u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A D U G O […]

Novosti 1
12.06.2020.

Javni poziv za rad u biračkim odborima Općine Dugopolje

Izborno povjerenstvo Općine Dugopolje 12. lipnja 2020.   Javni poziv   Pozivaju se sve zainteresirane […]

09.03.2020.

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 932-01/20-10/02 URBROJ: 2180/04-02/1-20-1 Dugopolje, 06. […]

10.02.2020.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN005/20

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka […]

17.12.2019.

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Dugopolje u 2020. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i […]

17.12.2019.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2020. godini

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, […]

Novosti 1
05.07.2019.

Poziv na usmeni intervju koji će se održati dana 08. srpnja 2019. (ponedjeljak) od 9,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE Povjerenstvo za provedbu Oglasa KLASA: 112-02/19-20/01 URBROJ: 2180/04-03/2-19-5 Dugopolje, […]

Novosti 6
28.06.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje)

Povjerenstvo za provedbu Oglasa KLASA: 112-02/19-20/01 URBROJ: 2180/04-03/2-19-4 Dugopolje, 28. lipnja 2019. godine Na temelju […]

14.06.2019.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugopolje u 2019. godini

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKO VIJEĆE Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja KLASA: […]

Skip to content