Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javni poziv

19.10.2022.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata s područja […]

Poslovno-stambene zone
17.10.2022.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, […]

Novosti 5
25.04.2022.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 008-02/22-01/01 URBROJ: 2181-23-02/1-22-2 Dugopolje, 25. […]

01.02.2022.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN029/22

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 406-02/22-01/03 URBROJ: 2181-23-02/1-22-3 Dugopolje, 1. veljače 2022. […]

Adventski koncert KUD-a Pleter Slika 06
30.12.2021.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi i civilnom društvu Općine Dugopolje u 2022. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i […]

8-nogomet-1-new-min
30.12.2021.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2022. godini

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, […]

Novosti 012
17.11.2021.

Javni poziv za evidentiranje cesta

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 340-01/21-10/04 
URBROJ: 2180/04-02/1-21-1 Dugopolje, 15. […]

03.08.2021.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2021

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKO VIJEĆE Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja KLASA: […]

Skip to content