Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Općina

05.05.2021.

Natječaj za zapošljavanje – Stručni suradnik za poduzetništvo

Natječaj za zapošljavanje Dana 04. svibnja 2021. godine, ravnateljica Razvojne agencije općine Dugopolje „ODRAZ“ raspisuje […]

Novosti 012
05.05.2021.

Natječaj za zapošljavanje – Savjetnik za gospodarstvo i ruralni razvoj

Razvojna agencija Općine Dugopolje „ODRAZ“ Natječaj za zapošljavanje Dana 04. svibnja 2021. godine, ravnateljica Razvojne […]

30.04.2021.

Lokalni izbori 2021. – Dugopolje

Lista kandidata za općinskog načelnika: Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Dugopolje […]

16.04.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Uredska oprema za uređenje prostorija Razvojne agencije Općine Dugopolje“, evidencijski broj nabave JN016-2/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/30 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 16. travnja 2021. […]

novosti-03-min
14.04.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Građevinsko-obrtnički radovi uređenja uredskih prostorija Razvojne agencije Općine Dugopolje “, evidencijski broj nabave JN016/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/26 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 15. travnja 2021. […]

Novosti 012
12.04.2021.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja PODI na području Općine Dugopolje

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, […]

15.03.2021.

Poziv na provjeru znanja

Republika Hrvatska Razvojna agencija Općine Dugopolje-ODRAZ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja POZIV NA PROVJERU ZNANJA […]

Skip to content