Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Općina

07.09.2020.

Novi vozni red Prometovih linija 35(Dugopolje) i 36(Koprivno)

35 SPLIT – DUGOPOLJE vrijedi od (valid from) 07.09.2020. RADNI DAN SUBOTA NEDJELJA I PRAZNIK […]

03.08.2020.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 350-02/20-20/05 URBROJ: 2180/04-02/1-20-34 Dugopolje, 03. […]

Novosti 012
22.07.2020.

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU Bani – Sjever

1. Namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. Telekomunikacijska mreža 2.4. Elektroenergetska […]

Novosti 012
22.07.2020.

Izmjene i dopune DPU Koprivno – prijedlog plana za javni uvid

0. Postojeće stanje 1. Namjena površina 2.1. Plan prometne mreže 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. […]

17.07.2020.

Dezinsekcija muha na području općine 21.07.

Obavještavamo Vas da ćemo započeti izvođenje adulticidne dezinsekcije muha dana 21. srpnja 2020. godine. Dezinsekcija […]

Novosti 012
15.07.2020.

Zadimljavanje komaraca na području općine u četvrtak 16.07.

Poduzeće “Minela” d.o.o, Split, vršit će zadimljavanje komaraca na području općine Dugopolje 16.07.2020. god. u […]

Novosti 012
13.07.2020.

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 350-02/20-20/08 URBROJ:2180/04-02/1-20-5 Dugopolje, 13. srpnja 2020.godine Informacija o započinjanju postupka ocjene o […]

novosti-03-min
13.07.2020.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, […]

02.07.2020.

Turistička ambulanta – popis ugovornih doktora PZZ-a

U dokumentima vam se nalazi spisak doktora koji obavljaju djelatnost opće/obiteljske medicine i djelatnosti zdrastvene […]

Skip to content