Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna rasprava

Novosti 012
27.12.2022.

Izmjene i dopune DPU-a Bani Sjever– PP (12-2022)

Možete sve datoteke preuzisti klikom na njihov naziv: 1. Namjena površina (pdf) 2.1.Promet (pdf) 2.2. […]

Novosti 012
05.12.2022.

Izmjene i dopune DPU-a Bani Sjever– PP (12-2022)

Možete sve datoteke preuzisti klikom na njihov naziv: 1. Namjena površina (pdf) 2.1.Promet (pdf) 2.2. […]

17.11.2022.

Izmjene i dopune DPU-a Podi – PP (11-2022)

Možete sve datoteke preuzisti klikom na njihov naziv: 1.1. Namjena (pdf) 1.2. Namjena (pdf) 2.1.Promet […]

Novosti 012
22.07.2020.

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU Bani – Sjever

1. Namjena površina 2.1. Prometna mreža 2.2. Karakteristični presjeci prometnica 2.3. Telekomunikacijska mreža 2.4. Elektroenergetska […]

Skip to content