Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Natječaj

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Dugopolje u 2019. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i […]

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje […]

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/ akademskoj godini 2018/2019.

03.1 Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj-akademskoj godini 2017-2018.god PRIVOLA-SUGLASNOST IZJAVA Na […]

Natječaj za prijem u radni odnos DVD Dugopolje

01.2 NATJEČAJ za prijem u radni odnos DVD Dugopolje   Na temelju članka 11. Zakona o […]

POZIV NA USMENI INTERVJU

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Povjerenstvo za provedbu Natječaja   […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

    REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   Povjerenstvo za provedbu […]

Natječaj za prijam službenika/ce u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesto

Natječaj za prijam službenika/ce u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu za radno mjesto Viši stručni suradnik – samostani upravni referent/ica za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Dugopolje, prikupljanjem pisanih ponuda i to…

Natječaj za prijam službenika/ce u službu na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-02/17-20/02 Urbroj: 2180/04-03/2-17-1 Dugopolje, 02. […]