Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
25.04.2024.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN029/24

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE

KLASA: 406-02/24-01/19
URBROJ: 2181-23-03/07-24-3
Dugopolje, 25. travnja 2024. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN029/24

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16 i 144/22) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 11/22), objavljujemo poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN029/24, prema odredbama Dokumentacije o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave, KLASA: 406-02/24- 01/19, URBROJ: 2181-23-02/1-24-2 od 25. travnja 2024. godine, koju objavljujemo skupa s ovim pozivom.

Bez obzira na način dostave ponude, ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici sukladno Dokumentaciji o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave na adresu: Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje do 3. svibnja 2024. godine do 13:00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl.ing.el., v.r.

Prilozi:

 

Skip to content