Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javni poziv

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje, načelnik Općine Dugopolje donosi Odluku o raspisivanju

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2018. godini

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje, načelnik Općine Dugopolje donosi Odluku o raspisivanju

Poziv na usmeni intervju

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Povjerenstvo za provedbu Natječaja KLASA: 112-02/17-20/02 […]

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL Povjerenstvo za provedbu natječaja   KLASA: […]

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA […]

Poziv na testiranje: viši str. referent

Poziv na testiranje i intervju vezano za natječaj , Klasa:112-01/10-01/01 Urbroj:2180/04-03/1-10-4 od dana 18. siječnja 2010 godine, objavljen u Narodnim novinama, dana 20. siječnja 2010. godine i web stranici Općine Dugopolje www.dugopolje.hr, za višeg stručnog referenta za komunalne, gospodarske i javne potrebe u Općini Dugopolje…