Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
05.11.2018.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2019.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Općina Dugopolje započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Savjetovanje traje od 5. studenoga do 5. prosinca 2018. godine.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 5. prosinca 2018. godine do 8 sati dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Proračuna Općine Dugopolje za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu, putem web stranice proračun.hr.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Jedinstveni upravni odjel izradit će i na internetskim stranicama Općine Dugopolje i www.proračun.hr objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Općinskom vijeću Općine Dugopolje.