Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
29.05.2019.

Prikupljanje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju Kotlenice i Mjesnom groblju Liska

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 9. Odluke o grobljima („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 1/19)

OGLAŠAVA
prikupljanje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Mjesnom groblju Kotlenice i Mjesnom groblju Liska

  1. Na Mjesnom groblju u Kotlenicama izgrađene su 3 (tri) obiteljske grobnice sa šest ukopnih mjesta i 2 (dvije) obiteljske grobnice s tri ukopna mjesta.
  2. Na mjesnom groblju u Liski izgrađene su 4 (četiri) obiteljske grobnice sa šest ukopnih mjesta i 2 (dvije) obiteljske grobnice s tri ukopna mjesta.
  3. Obiteljska grobnica iz točke 1. i 2. ovog oglasa dodjeljuje se korisniku na neodređeno vrijeme korištenja, odnosno do trajanja groblja uz uvjet redovitog plaćanja grobljanske naknade.
  4. Ponude za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica rješavat će se po kriteriju podnošenja zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na području Općine Dugopolje.
  5. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljske grobnice je 15 dana od dana objave.
  6. Svi podnositelji ponuda biti će pravovremeno obaviješteni o rješavanju njihovih ponuda u daljnjem roku od 8 dana.
  7. Podnositelji zahtjeva dužni su platiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn za grobnicu s tri ukopna mjesta, a za grobnicu s šest ukopnih mjesta iznos od 1.500,00 kn. Uplatu jamčevine potrebno je izvršiti na IBAN broj Proračuna Općine Dugopolje, HR04 2500 0091 8585 0000 6, model HR24 s pozivnom na broj 7757-OIB.
  8. Ponuda mora sadržavati: zahtjev, preslik osobne iskaznice, preslik domovnice i dokaz o uplati jamčevine.
  9. Ponude za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica dostavljaju se na adresu: Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

KLASA: 363-05/19-50/12
URBROJ: 2180/04-02/1-19-2
Dugopolje, 27. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl.ing.el., v.r

Skip to content