Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
05.07.2019.

Poziv na usmeni intervju koji će se održati dana 08. srpnja 2019. (ponedjeljak) od 9,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
Povjerenstvo za provedbu Oglasa

KLASA: 112-02/19-20/01
URBROJ: 2180/04-03/2-19-5
Dugopolje, 05. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, objavljenog dana 10. lipnja 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici Općine Dugopolje i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje, upućuje

POZIV NA
USMENI INTERVJU

koji će se održati dana 08. srpnja 2019. (ponedjeljak) od 9,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

Usmeni intervju provodi se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.
Kandidati će zbog zaštite osobnih podataka biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na Oglas.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

Skip to content