Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
21.03.2019.

Poziv na usmeni intervju

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

KLASA: 112-02/19-20/01
URBROJ: 2180/04-03/2-19-5
Dugopolje, 21. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela – Tajnik Općine Dugopolje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje objavljenog u Narodnim novinama broj 16/2019 dana 15.02.2019.g., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici Općine Dugopolje i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje, upućuje

POZIV NA
USMENI INTERVJU

koji će se održati dana 25. ožujka 2019. (ponedjeljak) od 11,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

Usmeni intervju provodi se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Kandidati će zbog zaštite osobnih podataka biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na Natječaj.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

Preuzmite datoteke:

Poziv na usmeni intervju