Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
15.03.2021.

Poziv na provjeru znanja

Republika Hrvatska
Razvojna agencija Općine Dugopolje-ODRAZ
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

POZIV NA PROVJERU ZNANJA

Pismena provjera znanja i sposobnosti u postupku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ce Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ obavit će se 19. ožujka 2021.g. godine u 8,30 sati, u prostorijama Općine Dugopolje na adresi: Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje.

Na provjeru znanja pozivaju se kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za prijam na rad na mjesto ravnatelja/ce razvojne agencije i to Marija Čipčić iz Splita.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

  1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
  2. Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020 -Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava (http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i- kohezija-2014-2020-779)
  3. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op- konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779)

Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Nakon obavljene pismene provjere, ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova, održat će se intervju.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 Preuzmite datoteke:

Poziv na provjeru znanja
Skip to content