Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
27.05.2021.

Poziv na provjeru znanja za prijam na rad na mjesto stručnog suradnika za poduzetništvo razvojne agencije

Republika Hrvatska
Razvojna agencija Općine Dugopolje-ODRAZ
Stručna komisija za provedbu natječaja

POZIV NA PROVJERU ZNANJA

Pismena provjera znanja i sposobnosti u postupku natječaja za zapošljavanje na radno mjesto stručnog suradnika za poduzetništvo u Razvojnoj agenciji Općine Dugopolje – ODRAZ obaviti će se 31. svibnja 2021.g. godine u 10:45 sati, u prostorijama Općine Dugopolje na adresi: Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje.

Na provjeru znanja pozivaju se kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za prijam na rad na mjesto stručnog suradnika za poduzetništvo razvojne agencije i to:

  1. Danijela Rogošić iz Dugopolja
  2. Ana Vržina iz Dugopolja

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

  1. Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020 -Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava (http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014- 2020-779)
  2. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurent- nost-i-kohezija-2014-2020-779)

Za pisanu provjeru znanja kandidatu se dodjeljuje se do 1 bod za svako od pitanja gdje kandidat može maksimalno ostvariti 10 bodova.

Intervju će biti proveden s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja, a o njegovom održavanju kandidati biti obavješteni putem internet stranice Općine Dugopolje www.dugopolje.hr te putem maila predanog u prijavi. Na intervju kandidatima se može dodi- jeliti od 1 do 10 bodova.

Stručna komisija za provedbu natječaja

Dostaviti:

  • Web stranica,
  • Kandidatima mailom

Projekt „Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Dugopolje-ODRAZ“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost razvojne agencije Općine Dugopolje-ODRAZ.

Preuzmite datoteke:

Poziv na provjeru znanja
Skip to content