Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
27.05.2021.

Poziv na provjeru znanja za prijam na rad na mjesto savjetnika za gospodarstvo i ruralni razvoj razvojne agencije

Republika Hrvatska
Razvojna agencija Općine Dugopolje-ODRAZ
Stručna komisija za provedbu natječaja

POZIV NA PROVJERU ZNANJA

Pismena provjera znanja i sposobnosti u postupku natječaja za zapošljavanje na radno mjesto savjetnika za gospodarstvo i ruralni razvoj u Razvojnoj agenciji Općine Dugopolje – ODRAZ obavit će se 31. svibnja 2021.g. godine u 9,30 sati, u prostorijama Općine Dugopolje na adresi: Trg Franje Tuđmana 1, 21 204 Dugopolje.

Na provjeru znanja pozivaju se kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za prijam na rad na mjesto savjetnika za gospodarstvo i ruralni razvoj razvojne agencije i to:

  1. Mara Radan iz Dugopolja
  2. Dario Vukojević iz Dugopolja

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

  1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
  2. Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020 -Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava (http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i- kohezija-2014-2020-779)
  3. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op- konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779)
  4. Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019) (https://ruralnirazvoj.hr/pravilnik-o-provedbi- mjera-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje-2014-2020/)

Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Nakon obavljene pismene provjere, ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova, održat će se intervju čemu će kandidati biti obavješteni putem internet stranice Općine Dugopolje www.dugopolje.hr te putem maila predanog u prijavi.

Stručna komisija za provedbu natječaja

Dostaviti:

  • Web stranica,
  • Kandidatima mailom

Preuzmite datoteke:

Poziv na provjeru znanja
Skip to content