Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
13.01.2021.

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja 2. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Dugopolje

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), te Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje KLASA: 320-01/20-10/02, URBROJ: 2180/04-02/1-20-1 objavljenog 02. studenog 2020.godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje objavljuje

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja
2. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Dugopolje

Slijedom navedenog  obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo na 2. sjednici predložiti Općinskom vijeću Općine Dugopolje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Dugopolje po izvršenoj analizi dostavljenih ponuda.

2. sjednice Povjerenstva održati će se dana 21. siječnja 2021. godine u 13,30 sati u prostorijama Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204, Dugopolje
KLASA: 320-01/20-10/02
URBROJ: 2180/04-02/1-21-4
Dugopolje, 13. siječnja 2021.godine

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje

Skip to content