Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
19.10.2022.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata s područja Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 11/19 i 6/21) i Zaključka Općinskog načelnika o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje za školsku/akademsku godinu 2022./2023., od dana 17. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Dugopolje, raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

PREDMET NATJEČAJA:

Stipendije dodjeljuje Općina Dugopolje, a namijenjene su darovitim učenicima srednjih škola, učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za vrijeme redovitog obrazovanja i studentima za vrijeme redovnog studiranja, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Dugopolje duže od 12 mjeseci od dana objave natječaja i studenti čiji supružnik ima prijavljeno prebivalište na području općine Dugopolje duže od 12 mjeseci od dana objave natječaja.

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaj za učeničku stipendiju imaju:

– nadareni učenici trećeg, četvrtog i petog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50,

– učenici koji su prvi put upisali prvi, drugi, treći, četvrti i peti razred srednje škole deficitarnih zanimanja

Deficitarna zanimanja obuhvaćena ovim natječajem su:

 • Autoelektričar/autoelektričarka
 • Automehaničar/automehaničarka
 • Brodomehaničar/brodomehaničarka
 • CNC operater/operaterka
 • Elektroinstalater/elektroinstalaterka
 • Elektromehaničar/elektromehaničarka
 • Keramičar/oblagač
 • Kozmetičar/kozmetičarka
 • Instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije
 • Instalater/instalaterka kućnih instalacija
 • Mesar/mesarica
 • Monter/monterka suhe gradnje
 • Pekar/pekarica
 • Rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima
 • Slastičar/slastičarka
 • Soboslikar/soboslikarica-ličilac
 • Stolar/stolarica
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka
 • Zidar/zidarica
 • Agroturistički tehničar/tehničarka
 • Fizioterapeutski tehničar/tehničarka
 • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
 • Strojarski računalni tehničar/tehničarka
 • Tehničar/tehničarka za brodostrojarstvo
 • Tehničar/tehničarka za električne strojeve s primijenjenim računalstvom
 • Turističko-hotelijerski komercijalist/komercijalistica
 • Web dizajner/dizajnerica

Pravo sudjelovanja na natječaj za studentsku stipendiju imaju redoviti studenti upisani na stručne i sveučilišne studije i to:

 1. redoviti studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek svih ocjena najmanje 4,00,
 2. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda,
 3. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini,
 4. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 4,00 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova,
 5. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 4,00 i 4,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova,
 6. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,00-4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija;

Pravo sudjelovanja na natječaju za studentsku stipendiju imaju redoviti studenti sa iznimnim uspjehom upisani na stručne i sveučilišne studije i to:

 1. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija,
 2. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji se obrazuju uz rad ili primaju stipendiju drugog davatelja, osim učenika koji se prijavljuju po osnovi deficitarnih zanimanja.

VISINA STIPENDIJE:

 • za nadarene učenike srednjih škola iznosi 500,00 kn mjesečno.
 • za učenike deficitarnih zanimanja iznosi 400,00 kn mjesečno.
 • za studente prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh najmanje 4,00, i studente koji su redovno (prvi put) upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu, i ostale godine integriranog studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda, visina stipendije iznosi 600,00 kn mjesečno.
 • za studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini i studente druge i ostale godine preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 4,00 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, visina stipendije iznosi 700,00 kn mjesečno.
 • za studente druge i ostalih godina preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te druge i ostalih godina integriranog studija s prosjekom ocjena između 4,00 i 4,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova i studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,00-4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija, visina stipendije iznosi 900,00 kn mjesečno.
 • za studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija i studente druge i ostalih godina preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te druge i ostalih godina integriranog studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, visina stipendije iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

Općinske stipendije isplaćuju se:

 1. za učenike srednjih škola od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta
 2. za redovite studente od početka do kraja akademske godine u 10 mjesečnih anuiteta
 3. za redovite studente koji završavaju studij unutar akademske godine za koju su dobili stipendiju, od početka akademske godine pa do isteka mjeseca u kojem su diplomirali- u ovom slučaju studenti su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti dokument o završetku studija u roku od 30 dana od dana završetka studija.

Prijave na natječaj podnose se na propisanom obrascu, a može se preuzeti na mrežnoj stranici (www.dugopolje.hr) ili u Jedinstvenom upravnom odjelu. Prijave s potrebnom dokumentacijom upućuju se preporučenom poštom ili izravno na adresu:

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje
Trg Franje Tuđmana 1
21204 Dugopolje

-s naznakom „za stipendije“

u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te cjelokupnog teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Dugopolje i na Internet stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Općinski načelnik svojim Zaključkom utvrđuje listu korisnika stipendije.
Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Dugopolje.
U roku od 8 dana od dana objave liste kandidata podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom načelniku.
Odluka Općinskog načelnika o prigovoru je konačna.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakih radnim danom na broj tel:021/668-280.

 

KLASA: 604-01/22-01/02
URBROJ:2181-23-03/2-22-5
Dugopolje, 18. listopada 2022. godine

 

OPĆINA DUGOPOLJE

Prilozi:

Skip to content