Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
04.03.2021.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2020./21. nastavnu godinu BUDI TU – TU JE TVOJ DOM

Javni poziv otvoren je od dana objave na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) od 2. ožujka 2021. do 23. ožujka 2021. godine.

(1) Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu Javnog poziva i njegov su sastavni dio, zajedno s propisanom dokumentacijom, u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu Splitsko – dalmatinske županije (ili direktno u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije):

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT
DOMOVINSKOG RATA 2
21 000 SPLIT
(PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA Pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2020./21. nastavnu godinu)

(2) Uz prijavu na Javni poziv treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjen i potpisan obrazac prijave za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1 – Prijava);
  • dokaz o statusu redovitog učenika/učenice za svako dijete u sustavu redovitog školovanja u osnovnoj ili srednjoj školi (potvrda škole) za školsku godinu 2020./21.
  • potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne stariju od šest mjeseci
  • izvatke iz matice rođenih za svakoga učenika/učenicu koji su u sustavu redovitog školovanja u osnovnoj ili srednjoj školi u školskoj godini 2020./21. (original ili kopija)
  • kopiju osobne iskaznice prijavitelja
  • čitljivu potvrdu IBAN broja tekućeg ili žiro računa u banci prijavitelja (fotokopija ugovora o otvaranju računa ili potvrda banke o IBAN broju računa)
  • OIB prijavitelja (potvrda o OIB-u)
  • izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, koja će sadržavati slijedeće navode

    (Obrazac 2 – Izjava): da prijavitelj/ica jamči da nema dugovanja prema Proračunu Splitskodalmatinske županije.

Predviđena financijska sredstva su bespovratna i dodjeljivat će se obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2020./21. školsku godinu.

Obrasci:

Skip to content