Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
03.08.2020.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/20-20/05
URBROJ: 2180/04-02/1-20-34
Dugopolje, 03. kolovoza 2020.godine

tel: 021/668-280; 668-290
fax: 021/660-250
e-mail: opcina@dugopolje.hr

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 48. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 2/18 i 2/20) Općinski načelnik Općine Dugopolje dana 03. kolovoza 2020. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje

I

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje trajati će 8 (osam) dana u razdoblju od 17. kolovoza 2020. godine do 24. kolovoza 2020. godine.

II

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje u prostorijama Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, radnim danom (pon-pet) u vremenu od od 8:00 do 14:00 sati.

III

Istodobno s objavom javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču Općine Dugopolje, te na mrežnu stranicu Općine Dugopolje: www.dugopolje.hr.

IV

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje, održat će se dana 20. kolovoza 2020. godine (četvrtak) s početkom u 12:00 u općinskoj vijećnici Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

V

Za vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje, sve zainteresirane osobe koje sudjeluju u javnoj raspravi imaju pravo pristupa na javni uvid, postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te uputiti nositelju izrade plana pisane prijedloge , primjedbe i mišljenja.

Pisane prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Koprivno na području Općine Dugopolje, potrebno je dostaviti do 24. kolovoza 2020. godine, na adresu Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje.

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja iz prethodnog stavka, koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, nisu potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el.

Dokumenti:

 

Skip to content