Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Prostorni planovi Općine Dugopolje

Grafički dio Urbanističko plana uređenja naselja Dugopolje

Grafički dio 1. Namjena površina 2.     Infrastrukturni sustavi 2.1. Prometna mreža 2.2. Presjeci prometnica […]

Odluka o donošenju pročiščenog teksta Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Odluka o donošenju pročiščenog teksta Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostorno plana uređanja Općine Dugopolje

Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

  Grafički dio 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA        […]

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

21.02.2018.

Informacije o javnim rasprava na mrežnim stranicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Informacije o javnim rasprava na mrežnim stranicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

21.02.2018.

Posebna pisana obavijest o Objavi javne rasrapve o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje – Bani Sjever na području Općine Dugopolje

Posebna pisana obavijest o Objavi javne rasrapve o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje – Bani Sjever na području Općine Dugopolje

Skip to content