Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
29.01.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1 – 2020

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2020. godinu …………..1
  2. Plan prijma u službu Općine Dugopolje za 2020. godinu (kratkoročni plan) ……………..6
Skip to content