Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Općina

29.01.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1 – 2020

OPĆINSKI NAČELNIK Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2020. godinu […]

29.01.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 16 – 2019

OPĆINSKI NAČELNIK Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije za školsku/akademsku 2019./2020. godinu […]

10.01.2020.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2020. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2020. godinu. Sve izmjene i dopune […]

29.12.2017.

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje

Pravilnik o financiranju javnih potreba

Skip to content