Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

2017. godina

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Dugopolje

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Dugopolje za dan 20. prosinca 2017. godine u 13,00 sati […]

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Dugopolje

Z A P I S N I K sa (1.) konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine […]