Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Izbori

OBJAVA BIRAČIMA

OBJAVA BIRAČIMA

ODLUKU o izmjeni Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma

Na temelju članka24. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj […]

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA OPĆINE DUGOPOLJE Na temelju […]