Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
14.11.2018.

POZIV NA USMENI INTERVJU

06. poziv na usmeni intervju

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUGOPOLJE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

 

KLASA: 112-02/18-20/01

URBROJ: 2180/04-03/2-18-5

Dugopolje,  14. studenog  2018. godine

 

 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK za proračun, računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, KLASA: 112-02/18-20/01 URBROJ: 2180/04-03/2-18-1, objavljenog u Narodnim novinama broj 93/2018 dana 19.10.2018.g., na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Split, Ispostava Solin, web-stranici Općine Dugopolje i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje, upućuje

 

 

POZIV ZA

USMENI INTERVJU

 

koji će se održati dana 16. studenog 2018. (petak) od 9,15 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

 

 

Usmeni intervju provodi se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.

Kandidati će zbog zaštite osobnih podataka biti obaviješteni elektroničkih putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na Natječaj.

 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja