Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
12.01.2018.

POZIV NA USMENI INTERVJU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

KLASA: 112-02/17-20/02
URBROJ: 2180/04-03/2-18-5
Dugopolje, 12. siječnja 2018.godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), a radi prijama u službu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK- samostani upravni referent/ica za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje na neodređeno vrijeme, temeljem objavljenog Natječaja u Narodnim novinama broj 119/17, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Split, Ispostava Solin, web-stranici Općine Dugopolje i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje od dana 01. prosinca 2017.g., Povjerenstvo za provedbu Natječaja, upućuje

POZIV ZA
USMENI INTERVJU

koji će se održati dana 15. siječnja 2018. (ponedjeljak) u prostoriji Općinske vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1 i to prema slijedećem rasporedu:

1. BRANIMIR BOSANČIĆ – 10,00 sati
2. BARBARA PETRIC – 10,15 sati

Usmeni intervju provodi se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja