Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
23.11.2020.

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), te Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje KLASA: 320-01/20-10/02, URBROJ: 2180/04-02/1-20-1 objavljenog 02. studenog 2020.godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje objavljuje

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja
javnog otvaranja ponuda

pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje, KLASA: 320-01/20-10/02, URBROJ: 2180/04-02/1-20-1, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Dugopolje i službenim stranicama Općine Dugopolje (www.dugopolje.hr) dana 02. studenog 2020. godine.

Slijedom navedenog  obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda:

– dana 22. prosinca 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21 204, Dugopolje
KLASA: 320-01/20-10/02
URBROJ: 2180/04-02/1-20-1
Dugopolje, 23. studenog 2020.godine

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dugopolje

Skip to content