Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
09.05.2018.

POZIV NA TESTIRANJE – FINANCIJE

 POZIV NA TESTIRANJE – FINANCIJE

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje, na radnom mjesto viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije – 1 polaznika/ce (magistar/magistra ekonomije ili stručni specijalist/ca ekonomije), dana 9. svibnja 2018. objavljuje;

 

 

P O Z I V

za pisano testiranje kandidata/kinja


Pisanom testiranju može pristupiti slijedeća kandidatkinja:


  1. IVONA BALIĆ


 

 

Testiranje će se održati dana 15. svibnja 2018. godine u vijećnici Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana , nakon provjere identiteta kandidata, s početkom u 8:30 sati i trajat će 45 minuta.

 

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove pisanom testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na Javni poziv.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojim će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

  1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
  2. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16)

 

Za pisanu provjeru znanja iz svakog od navedenih pravnih izvora kandidatu se dodjeljuje od 1 do 5 bodova (po 5 pitanja iz pravnih izvora pod točkama 1. i 2. u kojima svako pitanje nosi po 1 bod),  tako da kandidat može maksimalno ostvariti 10 bodova.

 

Intervju će biti proveden s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere znanja. Na intervju kandidatima se može dodijeliti od 1 do 10 bodova.

 

Intervju će se održati 15. svibnja 2018. godine  s početkom u 10,30 sati.
 

Predsjednica Povjerenstva

          Gorita Tadić,struč.spec.oecc.