Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
28.12.2021.

Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split

Biraj biciklu!

KK.07.4.2.22.0001.

Razvoj sustava javnih bicikala
na području Urbane aglomeracije Split

Poziv: ITU – Urbana mobilnost – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Nositelj projekta: Grad Split

Projektni partneri: Općina Dicmo, Općina Dugopolje, Grad Kaštela, Općina Klis, Općina Podstrana, Grad Solin, Grad Trogir

Ukupna vrijednost projekta: 13.609.435,83 kn

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 10.893.396,68 kn

Datum početka projekta: 6. ožujka 2020. godine

Trajanje projekta: 28 mjeseci

Status: U provedbi

Opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati:

Projektom razvoja sustava javnih bicikala na području UAS-a popularizirat će se korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza u cilju povećanja broja putnika u javnom prijevozu. Smanjenje upotrebe osobnih motornih vozila u lokalnim dnevnim putovanjima imat će pozitivan doprinos kvaliteti urbanog okruženja i okoliša, posebice kvaliteti zraka. Najzastupljeniji alternativni oblik prometa je biciklistički promet čiji je razvoj potrebno intenzivirati kontinuiranim prilagodbama infrastrukture i regulacije prometa, uspostavom biciklističkih prometnica, umrežavanjem postojećih biciklističkih površina i realizacijom projekata javnog biciklističkog servisa. U sklopu aktivnosti ovog integriranog projekta, nositelj i projektni partneri s područja UAS-a dobit će 41 novu stanicu javnih bicikala s mješovitim kontingentom od ukupno 242 bicikla, biti će izrađena analitička podloga za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica UAS-a te će biti uspostavljene dvije biciklističke prometnice, jedna u Gradu Splitu i jedna u Grad Trogiru.

Kontakt osoba za Općinu Dugopolje:

Marija Čipčić, 021668280

EU vidljivost banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Dugopolje.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.opzo-opkk.hr

Skip to content